Bilişim

Voidev Yazılım Geliştirme Atölyesi

Yazılım Geliştirme, Sistem analizi ve tasarımı, Uygulama ve yazılım danışmanlığı ve Çözüm ortaklığı. Voidev SYS

Çözüm ortaklıkları - Yazılım Geliştirme, Özel Entegrasyon, Özel Raporlama

Yazılımlar arası entegrasyon, iş geliştirme, analiz ve kodlama hizmeti verdiğimiz, iş ve çözüm ortaklığını birlikte yürüttüğümüz yazılımlar..

Enroute Panorama özel raporlama, ExtendedAPI ile geliştirme,Çift yönlü entegrasyon panoramadan diğer ticari yazılımlara ,diğer ticari yazılımlardan panorama'ya özel aktarımlar ERP Sistemleri, B2B, B2C uygulamaları.

Mikro Özel raporlamaları, çek senet, kasa banka Patron raporları, Raporlama zamanlayıcısı ve dış kaynaklardan mikroya, fatura, sipariş, irsaliye, depo hareket ve ödemelerin kaydedilmesi işlemleri.

ERP özel raporlamalar, çek senet kasa banka günlük hareket raporları, Raporlama zamanlayıcısı, Power BI ile data görüntüleme ve analiz, Çift yönlü entegrasyonlar.

Kerzzpos'tan Logo(Netsis) e özel aktarımlar, Hızlı satış ekranından yapılan günlük satışların, stok bazında ödeme yöntemleri, ve satış miktarlarıyla Netopenx kullanılarak aktarılması, Kasa ve banka kayıtlarının muhasebeye kadar entegrasyonu.

Banka web servicelerinden veri çekme (GARANTİ BANKASI) ve bu verilerin ERP sistemleri'ne hareket kaydı olarak aktarılması. Raporlanması ve raporlama zamanlayıcısıyla son kullanıcıya iletilmesi.

Özel maliyetlendirme raporları, yürüyen bakiyeli cari hesap ekstreleri, günlük özet ve detay hareket raporları, projelere özel paket yazılımlarda olmayan kopleks raporlama kodlamaları

Web tabanlı içerik yönetim sistemleri, E-ticaret, ön muhasebe, kalite uygulaması, personel hiyerarşi ve destek sistemi, döküman yönetimi, web tabanlı hızlı satış, sipariş ve stok hareketleri ekranları, üretim ekranları, serbest ve satıştan üretim kayıtları, Sınav, ve anket tanımlama-uygulama-raporlama, Görev tanım, görev işlem, iş tanımları, ve görev atama işlemleri. Web tabanlı raporlama, analiz ve sonuç işlemleri.

Erp Danışmanlığı

KOBİ’lerin işletmeleri için mal ve hizmet üretiminde gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynaklarını en verimli şekilde planlayıp uçtan uca bütünleşik bir yapı ile yönetmeleri ERP yazılımları ile mümkündür. Her geçen gün hızlı bir şekilde değişen iş dünyasındaki ihtiyaçlar sürekli artmakta ve sistemlerin verimliliğine olan gereksinim daha da önem kazanmaktadır.

ERP yazılımları farklı sektörlerdeki ve çeşitli ölçekteki işletmelerin kullandığı stok kontrolü, üretim ve tedarik yönetimi, muhasebe yönetimi, müşteri ilişkilerinin yönetim süreçlerini bütünleşik hale getirerek kurumsal kaynak planlamalarınızı kolayca yönetip takip etmenize olanak tanır.

İşletme birimlerinin birbirleri ile tek bir veri tabanı üzerinden iletişim ve bilgi paylaşımı temeline dayanan ERP sistemleri işletmelerin finans, üretim, satın alma, satış, lojistik, insan kaynakları vb. iş süreçlerinin entegre edilerek tek çatı altında toplanmasını sağlıyor. İşletmeler için kurumsal kaynaklarını en etkin ve en verimli şekilde planlanma, müşteri taleplerinin en etkin şekilde karşılanmasını ve bu süreçlerde de maliyetlerin azaltılması amacıyla konum olarak farklı yerlerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının koordinasyonunu ve kontrol edilebilmesini de sağlar. ERP Yazılımlar firmalar için oldukça yararlı ve kullanışlı sistemlerdir.

Özel Geliştirme

Kullanılan ERP Yazılımlarınız özel geliştirme ihtiyacını minimuma indirerek dikey ve yatay sektörlere ait fonksiyonel çözümleri bir arada sunmak için her işletmenin ihtiyaç duyacağı genel ve her sektörün ihtiyaç duyacağı temel özellikleri barındıran bir çözüm olarak tasarlandığına eminiz. Fakat yine de her paket program belli bir standartlara dayanmak zorunda kalınarak analizlenmiş ve kodlamalar da söz konusu kriterlere göre yazılmıştır. Bu durumda sizinle birlikte sorunlarınızı, isteklerinizi veya hayallerinizi çözümlemek bizlerin uzmanlık alanıdır. Bizler bildiklerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız.

Uyarlama Danışmanlığı

ERP projelerini geçişi zor bir aşama haline getiren en önemli faktör mevcut sistemden vazgeçen ve yeni sisteme dahil olmaya çalışan işletme ve çalışanların refakat ihtiyacının tam olarak karşılanmamasıdır. Uyarlama danışmanlığı işletmelerin ERP çözümlerini işletme ile bütünleşik bir hale getirmek için analiz, kurgulama, uygulama ve işletim aşamalarında sunulan bir danışmanlık hizmetidir.

Sektörel Proje uyarlama danışmanlığı deneyimi ile anahtar kullanıcılara birlikte işletmenin kendi çalışanı gibi çalışarak işletmenin süreçleri ve ürün arasında köprü kuruyor olması gerekiyor. Proje Uyarlama Danışmanlığı kapsamında uluslararası metodolojilere bağlı olarak sektörel tecrübelerimizi müşterilerimize aktarırken proje geçiş sürecinde müşterilere Analiz aşamasından tanımlamaya kurgulamadan canlı geçişe kadar tüm aşamalarda rehberlik ediyoruz.

Firmanın genel süreçleri hakkından da analiz yapılması
Proje planı ve zaman takvimlerinin hazırlanması ve onaylanması
İşletme çalışanlarıyla kritik toplantıları yapılması
Projede ihtiyaç olan kaynakların (finansal fiziksel ve insan kaynakları dahil) tahsisi ve yönlendirmesi
Cari, stok, hesap planı gibi parametrelerinin belirlenmesi veri yapısının oluşturulması
Veri yapısına bağlı olarak belirlenen sistematikte koda dayalı verilerin hazırlanarak işletme ye uyarlanması
Süreç aşamalarının her bir modül ve iş paketi özelinde zaman, kaynak, kalite vd. kriterler üzerinden gözden geçirilerek değerlendirme toplantılarının yapılması değerlendirmesi

Süreç Danışmanlığı

Süreç danışmanlığı ile teknoloji, yazılım ve iş süreçleri arasında optimum maliyet ve otomatik iş alkışına sahip olmanız için gereken tüm çalışmalar yapılarak hızlı ve ölçümlenebilir bir işletme dönüşümünüzü destekliyoruz. Süreç yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alan işletmelerin işletmelerine üst bir pencereden yeni bir bakışla bakarak işletme ihtiyaçlarını daha iyi analiz etmekteyiz. ERP ürünü ve fonksiyonları açısından ihtiyaç duydukları çözümleri daha kolay seçip işletmede kullanımını oldukça rahat adapte olduklarını gözlemliyor bu nedenle sürece dayalı proje yönetimini destekliyoruz.

Süreç danışmanlığı, ERP projelerinin devreye alınma sürecini hızlandırırken iş yapış şeklinizde değişimi ve süreçlerinizde şeffaflığı da birlikte getiriyor.

Bizi tercih edenler

İletişim

Adres : Hasanefendi Mahallesi 1911 sk. No:6/1 Efeler - AYDIN

Telefon : 0850 441 90 99 - Eposta: bilgi@dokuzsistem.com

Adres ARGE : Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme bölgesi - Efeler - AYDIN

Telefon : 0850 441 90 99 - Eposta: bilgi@dokuzsistem.com

embed google map
generate Google Maps