Biz Kimiz

Dokuz Sistem Bilişim San. Tic. Ltd. Şti 2019 yılında Aydın'da kurulan bir yazılım geliştirme firmasıdır. Adü Teknokent A.Ş bünyesinde Arge Faaliyetlerini yürütmektedir. Uzmanlık alanı ERP Sistemleri arası entegrasyon, veri taşıma, ve büyük veri analizleridir.

Neler Yapıyoruz

Ticari yazılımlar arası entegrasyonlar yapıyoruz, Söz konusu verileri taşırken ERP sistemlerinin COM objelerini,REST Apilerini, Web servicelerini kullanıyoruz. ERP Sistem geçişlerinde büyük data migrationları yapıyoruz. Ayrıca Merkez API ile dış sistemlerden aldığımız verileri konsolide edip tek bir sisteme akmasını sağlıyoruz.

Uzmanlık Alanlarımız

Veriyi yöneten dünyayı yönetir felsefesiyle hareket ediyoruz. Verilerinizi sizin için analiz ediyor, iş zekası raporları hazırlıyoruz. Bunları yaparken son teknolojileri kullanıyoruz. Mevcut raporlarınıza performans çalışması yapıp işinizi hızlandırıyoruz. Native uygulamalar geliştiriyoruz, Mobil, Web, Masaüstü, Sistem ve Network konusunda uzmanlaşmaya devam ediyoruz.

Kariyer

Bizimle birlikte geleceği kodlayacak, analist düşünen, kendi alanında uzmanlaşmış, mücadeleci, tuttuğunu koparan, ne istediğini bilen, meraklı, takım çalışmasına uygun çalışma arkadaşlarına her zaman ihtiyacımız var. Bizimle çalışmak isterseniz bize bir şekilde ulaşın.


DİJİTAL DÖNÜŞÜM - ENDÜSTRİ 4.0 YOL HARITASI      Endüstri 4.0 yaklaşımının olmazsa olmazı dijitalleşme adımıdır. Dijitalleşme, şirket içerisinde ya da iş ortakları ile olan ilişkilerde yer alan bilginin sayısallaştırılması, entegrasyonu, doğrulanması, analizi gibi özellikleri içerir. Bu durum dikkate alındığında, donanım ve yazılım destekli bir sistemin gereksinimi ortaya çıkar.


     Bu gereksinimler her şirket için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Öncelikle mevcut durum analiz edilmeli ve hedefler belirlenmelidir. Sorular; gelecek için stratejik hedeflerin neler olacağı, hangi teknoloji ve sistemlerin kullanılacağı ve şirket için süreçler ile nasıl bir uyumun sağlanacağı olmalıdır. Elde edilen cevaplar yeterlilik belirlemede ve adımları planlamada önemlidir.


  SÜREÇ TASARIM ve PORTAL KURULUM

  Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ilgi alanları

 • Yatay ve dikey entegrasyonda etki alanında yer alan ana süreç ve alt süreçlerin belirlenmesi
 • IT / OT analiz
 • IIoT Assessment
 • Kurumsal Ana Veri Analizi (SSoT Single Source of Truth)
 • Portal üzerinde süreç modelleme
 • Danışman gözetiminde değerlendirme
 • Kullanıcı geri bildirimleri ve iyileştirme önerileri

SÜREÇ ve TEKNOLOJİ HİZALAMA

 • IT/OT seviyelerinde GAP-FIT analizi
 • Süreç - Teknoloji (Yazılım-Donanım-ICT)
 • Süreç - Önem
 • Süreç - Yazılım destek
 • Hizalama
 • Sapmalar

SORUNLU ALANLAR

 • Mevcut olgunluk seviyesi
 • Sorunlu alanların tespiti
 • Belgelendirme
 • İyileştirme önerileri (Hızlı kazanımlar)

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

  EYLEM ADIMLARI ve ÖNCELİKLER

 • Strateji ve metodoloji
 • Mevcut durum ve olgunluk seviyesine dayalı eylem adımları
 • POC proje belirleme
 • Kısa, orta ve uzun vade planlama
 • KPI'ların belirlenmesi